زندگی

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
페르시아어(فارسی)

명사

زندگی

이 낱말은 한국어 «생활»의 외국어 번역을 바탕으로 작성되었습니다. 내용이 틀림없다면 이 틀을 제거하십시오.

우르두어(اردو)

명사

زندگی   여성(f) 

어원 위의 페르시아어에서

이 낱말은 한국어 «생활»의 외국어 번역을 바탕으로 작성되었습니다. 내용이 틀림없다면 이 틀을 제거하십시오.