đàn bà

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
베트남어(Tiếng Việt)

명사

đàn bà

bi kịch của người đàn bà dưới chế độ phong kiến 봉건제도 하의 여인들의 비극.