ἀ-

위키낱말사전, 말과 글의 누리

고대 그리스어[편집]

  • 참조: 모음 앞에서는 ἀν-(an)
  • 1. ~이 없는, 무(無)~
  • 파생어:
ἀ- > 영어 a-
ἀ- + μορφή (morphē, "형태") > αμορφος (amorphos, "형태가 없는") > 영어 amorphous
ἀ- + θεός (theos, "신") > ἄθεος (atheós, "신이 없는") > 프랑스어 athée ("무신론자") > athéisme ("무신론") > 영어 atheism
ἀ- + 영어 sexual > asexual