ἀ-

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색

고대 그리스어[편집]

  • 참조: 모음 앞에서는 ἀν-

(an)

  • 1. ~이 없는, 무(無)~
  • 파생어:
ἀ-
> 영어 a- 
ἀ-
 + μορφή
(morphē, "형태") > αμορφος
(amorphos, "형태가 없는") > 영어 amorphous
ἀ-
 + θεός
(theos, "신") > ἄθεος
(atheós, "신이 없는") > 프랑스어  athée ("무신론자") > athéisme ("무신론") > 영어 atheism
ἀ-
+ 영어 sexual > asexual