ἀ-

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
고대 그리스어(Ἀρχαία ἑλληνικὴ)

접두사

ἀ-

참조:  모음 앞에서는 ἀν-

(an)

  • 1. ~이 없는, 무(無)~
파생어
ἀ-

> 영어 a-

ἀ-

+ μορφή (morphē, "형태") > αμορφος (amorphos, "형태가 없는") > 영어 amorphous

ἀ-

+ θεός (theos, "신") > ἄθεος (atheós, "신이 없는") > 프랑스어 athée ("무신론자") > athéisme ("무신론") > 영어 atheism

ἀ-

+ 영어 sexual > asexual