ἄνθρωπος

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

고대 그리스어[편집]

  • 남성
로마자 표기: anthrōpos

현대 그리스어 표기: άνθρωπος

ἄνθρωπος (→ 영어 anthropo-) + -logy → 영어 anthropology
ἄνθρωπος (→ 영어 anthropo-) + μορφή(morphē, "형상") → 영어 anthropomorphic