"composizione"의 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
242 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (위키낱말사전 분류 체계 개편)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
 
[[분류:이탈리아어 초안]]
 
[[chr:composizione]]
[[en:composizione]]
[[es:composizione]]
[[fr:composizione]]
[[gl:composizione]]
[[hu:composizione]]
[[io:composizione]]
[[it:composizione]]
[[mg:composizione]]
[[pl:composizione]]
[[tl:composizione]]
[[zh:composizione]]

편집

376,107

둘러보기 메뉴