"tên"의 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
194 바이트 제거됨 ,  3년 전
잔글
봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links
잔글 (위키낱말사전; 예쁘게 바꿈)
잔글 (봇: 인터위키 링크 제거 removing interwiki links)
 
:* [[tên|Tên]] [[anh]] [[là]] [[gì]] ? 오빠 이름은 무엇인가요?
:* [[tôi|Tôi]] [[tên]] [[là]] Vân .(= Tên tôi là Vân.) 제 이름은 번입니다.
 
[[az:tên]]
[[chr:tên]]
[[en:tên]]
[[fr:tên]]
[[hu:tên]]
[[jv:tên]]
[[ku:tên]]
[[lt:tên]]
[[mg:tên]]
[[pl:tên]]
[[ru:tên]]
[[sv:tên]]
[[th:tên]]
[[tr:tên]]
[[vi:tên]]
[[zh:tên]]

편집

376,107

둘러보기 메뉴