co

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

IPA [kɔ˧˧]
 • 베트남 한자 (Chữ Nôm : 쯔놈):

명사[편집]

 • 1. (외양, 균형 잡힌) 체형.
 • có co đẹp 예쁜 체형을 지닌
 • 2. 활자 크기, 수량 단위.
 • Mỗi một co dầu trích ra một phần mười bát để dâng. (Một co cũng như ô-me, bằng mười bát) 기름은 일 고르 수확의 십분의 일 바트를 바쳐라. (십 바트는 일 호멜이며, 일 고르이다.) (따옴에스겔 45장 14절)

동사[편집]

 • 1. (손, 발을) 오므리다.
 • Khi vua nghe người của Đức Chúa Trời la lên chống lại bàn thờ ở Bê-tên, thì vua Giê-rô-bô-am từ bàn thờ giơ tay ra truyền: Hãy bắt nó! Nhưng cánh tay giơ ra chỉ vào người ấy liền bị khô cứng, không co lại được nữa. 여로보암 왕은, 하나님의 사람이 베델에 있는 제단 쪽에 대고 외치는 말을 듣고, 제단 위로 손을 내밀면서 "저 자를 잡아라" 하고 소리를 쳤다. 그러자 그 사람에게 내어 뻗은 여로보암의 손이 마비되어서, 다시 오므릴 수 없었다. (따옴열왕기상 13장 4절)
 • 2. (손, 발 등을 접어 웅크린 상태) 웅크리다.
 • Khi chúng co mình trong hang động, Hoặc rình mồi trong bụi rậm? 그들이 굴 속에서 웅크리고 은신처에서 숨어 기다릴 때에 그리하겠느냐? (따옴욥기 38장 40절)
 • 3. (외적 작용에 의해 체적이나 범위 등이 작아진) 오므리다.
 • Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại làm rách áo và chỗ rách sẽ tệ hơn. 생베 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니, 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 해어짐이 더하게 됨이요. (따옴마태복음 9장 16절)

체코어[편집]

음성 듣기  
IPA [t͡so]

대명사[편집]

 • Co je to? - 이것은 무엇입니까?
 • Co se stalo? - 무슨 일이 생겼나요?

폴란드어[편집]

폴란드어 명사 변화
단수 복수
주격 co -
속격 czego -
여격 czemu -
대격 co -
조격 czym -
처격 czym -
호격 co -
음성 듣기  
IPA [ʦɔ]

대명사[편집]