phải

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]


IPA [fɐːj]

동사[편집]

  1. ~ 해야 한다.
  • Chiều nay tôi phải đi sân bay Tân Sơn Nhất đón một đoàn khách du lịch Hàn Quốc . 오늘 오후 저는 탄쇼녓 공항에 한국의 한 여행객단체를 마중하러 나가야합니다.
  • Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. 하나님이 가라사대 빛이 하시매 빛이 있었고. (따옴창세기 1장 3절)

부사[편집]

  1. 오른쪽의.
  1. 맞는
  • + phải không ? ~이 맞습니까? / Dạ , phải (=Dạ , vâng) 예, 맞습니다. / Dạ , không phải. 아닙니다.