βάρβαρος

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
고대 그리스어(Ἀρχαία ἑλληνικὴ)

명사

βάρβαρος

어원 그리스어를 말하지 못하는 사람, 즉 외국인의 말이 고대 그리스인의 귀에 마치 소음 '바르바르'처럼 들린 것에서 생긴 의성어로 여겨진다.
예문
낱말의 영향
예문 라틴어 barbarus
예문 영어 barbarian