θεῖος

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
고대 그리스어(Ἀρχαία ἑλληνικὴ)

형용사

θεῖος 어원: < θεός

  • 1. (절대자) 과 관련된.
  • 2. 신적인. (비유) 아주 훌륭한.