सत्य

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
힌디어(हिन्दी)

형용사

सत्य 어원: < 산스크리트어 सत्य(satya)

비슷한 말 सच्च, सच्चा
반대말 मिथ्या

명사

सत्य

비슷한 말 सच्च, सच्चाई
반대말 मिथ्या
로마자 표기   satya