분류:User hy

위키낱말사전, 말과 글의 누리
위키낱말사전 바벨(Babel)


hy-3
Այս անձը կարող է աշխատել զարգացած մակարդակի հայերեն լեզվով:


hy-2
Այս անձը կարող է աշխատել միջին մակարդակի հայերեն լեզվով:


hy-1
Այս անձը կարող է աշխատել սկզբնական մակարդակի հայերեն լեզվով:


하위 분류

다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 5개 가운데 5개입니다.

U