nonno: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
419 바이트 제거됨 ,  4년 전
가나다순 재배열
잔글 (HotCat을 사용해서 분류:이탈리아어 가족 추가함)
(가나다순 재배열)
 
== 이탈리아어 ==
:*남성
{{발음 듣기|}}
{{IPA|}}
* '''1.''' [[할아버지]].
:*참조: [[nonna]], [[nonni]]
 
== 아이누어 ==
=== 명사 ===
{{발음 듣기|}}
{{IPA|}}
*가타카나: [[ノンノ]]
=== 명사 ===
* '''1.''' [[꽃]].
 
[[분류:아이누어 명사]]
[[분류:아이누어 식물]]
 
== 이탈리아어 ==
{{발음 듣기|}}
{{IPA|}}
=== 명사 ===
:*남성
* '''1.''' [[할아버지]].
:*참조: [[nonna]], [[nonni]]
 
[[분류:이탈리아어 명사]]
[[분류:이탈리아어 가족]]
 
[[an:nonno]]
[[ast:nonno]]
[[ay:nonno]]
[[az:nonno]]
[[ca:nonno]]
[[chr:nonno]]
[[co:nonno]]
[[da:nonno]]
[[de:nonno]]
[[el:nonno]]
[[en:nonno]]
[[eo:nonno]]
[[es:nonno]]
[[eu:nonno]]
[[fi:nonno]]
[[fr:nonno]]
[[hr:nonno]]
[[hu:nonno]]
[[hy:nonno]]
[[io:nonno]]
[[it:nonno]]
[[kn:nonno]]
[[lt:nonno]]
[[mg:nonno]]
[[nl:nonno]]
[[pl:nonno]]
[[ro:nonno]]
[[ru:nonno]]
[[so:nonno]]
[[ta:nonno]]
[[th:nonno]]
[[tl:nonno]]
[[zh:nonno]]

편집

18,402

둘러보기 메뉴