allusion

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
영어(English)

명사

allusion 어원: 라틴어 ad (“to”)의 이형 al + lūdō (“play”) > allūdō (“play with; allude”) > allūsiō (“the act of playing with”)의 단수 대격 allūsiōnem

  • 1. CU ~ (to somebody/something) 암시
프랑스어(français)

명사

allusion 어원: 라틴어 ad (“to”)의 이형 al + lūdō (“play”) > allūdō (“play with; allude”) > allūsiō (“the act of playing with”)의 단수 대격 allūsiōnem

  • 1.