intransitive verb

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
영어(English)

합성어

intransitive verb 어원: intransitive + verb

참조:  transitive verb, auxiliary verb, reflexive verb