kinh doanh

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

동사[편집]

  • 어원:
  • Ông gọi mười đầy tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và bảo: Hãy kinh doanh cho đến khi ta về! 그 종 열을 불러 은화 열 므나를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라. (따옴누가복음 19장 13절)