điều giải

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]

  1. 조정하다, 중재하다.
  • Điều giải xích mích giữa hai nhà. 두 집간의 말다툼을 중재하다.