ဒီဇင်ဘာ

From 위키낱말사전
Jump to navigation Jump to search

버마어[edit]

명사[edit]

IPA [dizĩbha]