ἀν-

위키낱말사전, 말과 글의 누리

고대 그리스어[편집]

  • 어원: ἀ-의 다른 형태. 모음 앞에서 쓰인다.
로마자 표기: an
  • 1. ~이 없는, 무(無)~
  • 파생어:
ἀν- > 영어 a-
ἀν- + [ ὄνομα (onoma, "이름")의 아에올릭 방언 > ὄνυμα (onuma) ] > ἀνώνυμος (anōnumos, "이름이 없는") > 영어 anonymous
ἀν- + ἀρχός (arkhos, "지도자") > ἀναρχία (anarchia) > 영어 anarchy