ἀν-

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
고대 그리스어(Ἀρχαία ἑλληνικὴ)

접두사

ἀν- 어원: ἀ- 의 다른 형태. 모음 앞에서 쓰인다.

로마자 표기 an
  • 1. ~이 없는, 무(無)~
파생어
ἀν-

> 영어 a-

ἀν-

+ [ ὄνομα (onoma, "이름")의 아에올릭 방언 > ὄνυμα (onuma) ] > ἀνώνυμος (anōnumos, "이름이 없는") > 영어 anonymous

ἀν-

+ ἀρχός (arkhos, "지도자") > ἀναρχία (anarchia) > 영어 anarchy