administrator

위키낱말사전, 말과 글의 누리

라틴어[편집]

명사[편집]

  • 남성
제3변화, 남성
  단수 복수
주격 administrator administratores
소유격 administratoris administratorum
여격 administratori administratoribus
목적격 administratorem administratores
탈격 administratore administratoribus

영어[편집]

  • 어원: 위의 라틴어에서
음성 듣기  
IPA [ədmɪnɪstɹeɪtə](영국), [ædmɪnəstreitɚ](미국)
  • The term Administrator in its general sense signifies a person who administers some common affairs, for a longer or shorter period,... 행정관이라는 용어는 일반적으로, 장기간 혹은 단기간 어떤 업무에 대해서 관리하는 자를 나타낸다. (따옴Catholic Encyclopedia (1913)/Administrator)

노르웨이어[편집]

폴란드어[편집]

  • 남성
폴란드어 명사 변화
단수 복수
주격 administrator administratorzy
속격 administratora administratorów
여격 administratorowi administratorom
대격 administratora administratorów
조격 administratorem administratorami
처격 administratorze administratorach
호격 administratorze administratorzy
음성 듣기  
IPA [ˌadmʲĩɲiˈstratɔr]

보스니아어[편집]

세르비아어[편집]

알바니아어[편집]

명사[편집]