chứa đựng

From 위키낱말사전
Jump to navigation Jump to search

베트남어[edit]

동사[edit]

  • 베트남 한자 (Chữ Nôm : 쯔놈): 貯鄧
  • 1. (안쪽에) 저당하다, 움키다, 포함하다, 내포하다.
  • Ai muốn kiềm chế nàng như bắt giữ gió lại; Và như lấy tay phải chứa đựng dầu. 그런 여자를 제어(制馭)하기가 바람을 제어(制馭)하는 것 같고, 오른손으로 기름을 움키는 것 같으니라. (따옴잠언 27장 16절)