dựa dẫm

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

동사[편집]

  • Sam-sôn nói với người hầu trẻ đang dắt tay ông rằng: Hãy dẫn ta lại hàng trụ cột chống đỡ ngôi đền để ta có thể dựa dẫm đó. 삼손이 자기(自己) 손을 붙든 소년(少年)에게 이르되 나로 이 신전을 버틴 기둥을 찾아서 그것을 의지(依支)하게 하라 하니라. (따옴사사기 16장 26절)