gói

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

동사[편집]

  • 어원:
  • 베트남 한자 (Chữ Nôm : 쯔놈) :
  • 1. 싸다, 포장하다.
  • Một đầy tớ khác đến trình: Thưa chủ, đây nầy, nén bạc của chủ tôi đã gói trong khăn, 또 한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 므나가 여기 있나이다 내가 수건으로 싸 두었었나이다, (따옴누가복음 19장 20절)