ly hôn

위키낱말사전, 말과 글의 누리

명사[편집]

  • 베트남 한자 (Từ Ghép : 복합어) : 離婚
  • 1. 이혼.
  • Đức Giê-hô-va phán: Giấy ly hôn của mẹ ngươi Mà Ta đã ly dị ở đâu? 나 여호와가 이같이 말하노라 내가 너희의 어미를 내보낸 이혼 증서가 어디 있느냐? (따옴이사야 50장 1절)

동사[편집]

  • Ai cưới đàn bà ly hôn cũng phạm tội ngoại tình. 남편과 이혼한 여자와 결혼하는 사람도 간음죄를 짓는 것이다. (따옴누가복음 16장 18절)