mang

From 위키낱말사전
Jump to navigation Jump to search

베트남어[edit]

명사[edit]

  • 베트남 한자 (Chữ Nôm : 쯔놈 ) :
  • 1. 아가미.
  • 2. (작은 사슴의 총칭) 문착.

동사[edit]

  • Cho tôi một tô bún bò mang về. 분보 한그릇 포장해 주세요.
  • Đừng mang theo vàng, bạc hay tiền của trong lưng. 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고. (따옴마태복음 10장 9절)