soft

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색

영어[편집]

음성  듣기  미국
Loudspeaker 18px.svg
IPA [sɔ́ft] (영국), [sɔ́ːft / sɑ́ft] (미국)
soft drink
  • No, soft drink please. 아니요, 탄산음료 주세요.
softball softcover softhearted soft sex software

우니쉬[편집]

동사[편집]

형용사[편집]