thông tin

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

명사[편집]

  1. 정보
  • Kênh thông tin 정보 채널

동사[편집]

  1. 알리다, 통지하다, 통신하다.
  • Giê-hu bèn nói rằng: Nếu các ngươi vừa ý, chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho Gít-rê-ên. 예후가 이르되 너희 뜻에 합당하거든 한 사람이라도 이 성에서 도망하여 이스르엘에 전하러 가지 못하게 하라 하니라. (따옴열왕기하 9장 15절)