tiếng Việt

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
베트남어(Tiếng Việt)

명사

tiếng Việt 어원: tiếng + Việt

비슷한 말 Việt ngữ
  • Thủy học tiếng Việt ở đâu ? 투이는 어디에서 베트남어를 공부합니까 ?