vị

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색

베트남어[편집]

쯔놈: 胃 滙 彚 𦝩 鮪 汇 為 猬 謂 枅 菋 煟 为 㕟 蜼 媦 沬 𦞅 喟 蘤 寪 巋 杩 遺 薳 岹 蝟 韙 彙 渭 𣽴 岿 㥜 緯 匯 鲔 𤺉 痏 谓 蒍 洧 爲 纬

한자 표기: 

  • 1. 다음 단어를 만듦.
파생어 hương vị (香味), thú vị (趣味)

한자 표기: 

  • 1. 다음 단어를 만듦.
파생어 vị lai (未來)

한자 표기: 

  • 1. 다음 단어를 만듦.
파생어 vị trí (位置), đơn vị (單位), địa vị (地位), học vị (學位)