buon giorno

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
이탈리아어(italiano)

관용구

buon giorno

어원 buon + giorno
  • 1. 인사말. '안녕하세요!' 때를 가려서 말할 때에는 아침 인사.
예문
참조:  buon giorno - buon pomeriggio - buona sera - buona notte