facultas

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
라틴어(Latina)

명사

facultas

제3변화, 여성
단수 복수
주격 facultas facultates
소유격 facultatis facultatum
여격 facultati facultatibus
목적격 facultatem facultates
탈격 facultate facultatibus
  • 1. 가능, 능력.
예문
낱말의 영향
예문 이탈리아어: facoltà
예문 영어: faculty
예문 프랑스어: faculté
예문 독일어: Fakultät