định nghĩa

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

명사[편집]

IPA [ɗḭʲŋ ŋḭɜ]
  1. 정의.
  • Định nghĩa này là thật chính xác. 이 정의는 실로 정확하다.

동사[편집]

  1. 정의하다.
  • Định nghĩa mục đích cuộc sống hàng ngày. 매일의 삶의 목적을 정의하다.