αὐτός

위키낱말사전, 말과 글의 누리

고대 그리스어[편집]

IPA [auˈtɔs]
로마자 표기: autos
  • 1. 삼인칭 단수 남성 주격.

(부록: 그리스어 인칭대명사)

  • 파생어:
αὐτός > αὐτo- (auto) > 영어 auto-
[ αὐτός (autos) > αὐτο- (auto-, "자신") > 영어 auto- ] + [ κράτος (kratos, "힘, 권력") > κρατία (kratia, "통치") ] > αὐτοκρατής (autokratēs, "군주") > 프랑스어 autocrate > 영어 autocrat
[ αὐτός (autos) > αὐτο- (auto-, "자신") > 영어 auto- ] + [ νόμος (nomos, "법") > 영어 -nomy ("특정 분야에 있어서 통치 또는 법의 체계") ] > αὐτόνομος (autonomos) > αὐτονομία (autonomia) > 영어 autonomy