Flügel

위키낱말사전, 말과 글의 누리

독일어[편집]

  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 ein der Flügel die Flügel
소유격 eines des Flügels der Flügel
여격 einem dem Flügel den Flügeln
목적격 einen den Flügel die Flügel
독일어 명사 변화


IPA [ˈflyːɡəl]
  • 1. (새나 비행 물체의) 날개.
  • 유의어:
  • 2. (악기) 연주용 피아노.