Obstsalat

위키낱말사전, 말과 글의 누리

독일어[편집]

  • 남성
  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 ein der Obstsalat die Obstsalate
소유격 eines des Obstsalat(e)s der Obstsalate
여격 einem dem Obstsalat(e) den Obstsalaten
목적격 einen den Obstsalat die Obstsalate
독일어 명사 변화


IPA [ˈoːpst.zaˌlaːt]
  • 1.