Schwimmbad

위키낱말사전, 말과 글의 누리

독일어[편집]

  • 중성
  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 ein das Schwimmbad die Schwimmbäder
소유격 eines des Schwimmbad(e)s der Schwimmbäder
여격 einem dem Schwimmbad(e) den Schwimmbädern
목적격 ein das Schwimmbad die Schwimmbäder
독일어 명사 변화


IPA [ˈʃvɪmbaːt]