Umleitung

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

독일어[편집]

  • 여성
  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 eine die Umleitung die Umleitungen
소유격 einer der Umleitung der Umleitungen
여격 einer der Umleitung den Umleitungen
목적격 eine die Umleitung die Umleitungen
도이취어이름씨바뀜

IPA [ˈʊmˌlaɪ̯tʊŋ]
  • 1. (교통, 길, 전선 따위) 돌아서 가는 선, 우회(로).