bài trừ

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

IPA [bjeʊ˧˨˧.tiɲ˧˨](표준), [ɓjeʊ˧˨˧.tiɲ˧˨](북부)
IPA [ɓjeʊ˧˨˧.tin˧˨](남부)

동사[편집]

  • Người đàn bà đáp: Nhưng ông thừa biết vua Sau-lơ đã bài trừ mọi việc lên đồng ngồi bóng trong xứ. 여인이 그에게 이르되 네가 사울의 행한 일 곧 그가 신접한 자와 박수를 이 땅에서 멸절시켰음을 아나니 (따옴사무엘상 28장 9절)