bảo tồn

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

IPA [baɔ˧˨˧.ton˧˨](표준), [ɓaɔ˧˨˧.ton˧˨](북부)
IPA [ɓaɔ˧˨˧.toŋ˧˨](남부)

동사[편집]

  • Nhưng Đức Chúa Trời sai tôi đi trước các anh để bảo tồn dòng dõi các anh trên mặt đất và để cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. 하나님께서는 땅에서 당신들에게 후손을 보존하시고, 당신들의 생명을 큰 구원으로 건지시려고 당신들 앞서 나를 보내셨나이다. (따옴창세기 45장 7절)

관련 어휘[편집]