bị

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

IPA [ɓi˧ˀ˨ʔ](하노이), [ɓɪj˨˩˨](호찌민)

명사 1[편집]

  • bị cói 망태기

명사 2[편집]

  • bị nói 피고가 말하길

동사[편집]

  • 베트남 한자:
  • 1. (다른 동사 앞에서 피해, 불이익 등의 '피동' 의미를 나타내어) -되다, 당하다, -받다.
  • bị kết ánbạo hành. 그는 폭행 때문에 구속당했다.
  • Vì mầy làm chuyện nầy, Mầy bị rủa thậm tệ hơn tất các loài thú khác, dù là loài hiền hay dữ. 네가 이런 일을 저질렀으니, 모든 집짐승과 들짐승 가운데서 네가 더 저주를 받아 (따옴창세기 3장 14절)
  • Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khác thay cho A-bên đã bị Ca-in giết! 하나님은 가인에게 살해당한 아벨 대신 나에게 다른 아들을 주셨다! (따옴창세기 4장 25절)
  • bị bệnh tâm thần. 정신병에 걸리다.
  • bị cảm. 감기에 걸리다.
  • bị tai nạn 사고를 당하다.