cảm động

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [kam˧˨˧.ɗoŋˀ˧˨](표준), [kam˧˨˧.ɗ̺oŋˀ˧˨](북부)
IPA [kam˧˨˧.ɗ̺oŋˀ˧˨˧](남부)
  • Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm động; phải đặt tay trên mình người, 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수아는 신(神)에 감동(感動)된 자(者)니 너는 데려다가 그에게 안수(按手)하고, (따옴민수기 27장 18절)