cấm

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [kɜm]
  • Rắn nói với người nữ: Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không? 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? (따옴창세기 3장 1절)
  • cấm đường 통행금지