chỉ đạo

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [ci˧˨˧.ɗaɔˀ˧˨](표준), [ci˧˨˧.ɗ̺aɔˀ˧˨](북부)
IPA [ci˧˨˧.ɗ̺aɔˀ˧˨˧](남부)
  • Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng, dạy lẽ khôn ngoan cho các trưởng lão. 그의 뜻대로 모든 신하를 다스리며, 그의 지혜로 장로들을 교훈하게 하였도다. (따옴시편 105편 22절)