chữa

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

IPA [cɯɤˀ˦˧˥](표준, 북부), [cɯɤ˧˨˧](남부)

동사[편집]

  • 1. (병, 잘못, 고장난 것 등을) 고치다.
  • Áp-ra-ham cầu xin Ðức Chúa Trời, thì Ngài chữa bịnh cho vua A-bi-mê-léc, vợ cùng các con đòi người; vậy, họ đều có con. 아브라함이 하나님께 기도드려, 하나님께서 아비멜렉왕과 그의 아내와 그의 여종들의 병을 고쳐 주셨습니다. 그들은 이제 아이를 가질 수 있게 되었습니다. (따옴창세기 20장 17절)
  • 2. (요구에 맞게 추가 수정 조정하여) 고치다.
  • Hãy nhìn xem, chính Ta là Đức Chúa Trời, Ngoài Ta ra, không có thần nào khác. Ta khiến chết, Ta bảo tồn mạng sống, Ta đánh bị thương và Ta cũng chữa lành, Nào có ai giải thoát khỏi tay Ta. 이제는 나만이, 오직 나만이 하나님임을 알아라, 나 말고 다른 신은 없다, 내가 생명과 죽음을 주었고 나만이 해칠 수도 있고 고칠 수도 있다, 아무도 내 손을 피하지 못할 것이다. (따옴신명기 32장 39절)