chiêu đãi

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

IPA [cjeʊ˦.ɗaiˀ˦˧˥](표준), [cjeʊ˦.ɗ̺aiˀ˦˧˥](북부)
IPA [cjeʊ˦.ɗ̺ai˧˨˧](남부)

동사[편집]

  • Khi các ngày đó đã mãn, vua mở tiệc chiêu đãi tất cả dân chúng ở kinh đô Su-sơ từ sang đến hèn, trong bảy ngày nơi sân vườn của hoàng cung. 그 잔치가 끝나자, 왕은 신분의 높고 낮음을 따지지 않고 수산에 있는 모든 백성들을 초대하여, 왕궁 정원 뜰에서 칠 일 동안 잔치를 베풀었습니다. (따옴에스더서 1장 5절)
  • 2. (음식을) 접대하다, 대접하다.