diệt vong

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [djetˀ˧˨.vɔŋ˦]
  • Sau đó, Ba-la-am nhìn thấy A-ma-léc, ông nói lời tiên tri sau đây: A-ma-léc đứng đầu các quốc gia, Nhưng cuối cùng sẽ bị diệt vong. 그리고 발람이 아말렉을 보고 자기가 받은 계시를 말했습니다. 아말렉은 민족들 가운데 최고지만 결국에는 완전히 멸망당할 것이다. (따옴민수기 24장 20절)