do dự

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [dɔ˦.dɯˀ˧˨](표준), [zɔ˦.zɯˀ˧˨](북부)
IPA [jɔ˦.jɯˀ˧˨˧](남부)
  1. 유예하다, 망설이다, 주저하다.
  • Con hãy đứng dậy xuống dưới nhà và đi với họ, đừng do dự, vì Ta đã sai họ đến! 일어나 내려가거라. 그들은 내가 보낸 사람들이니, 주저하지 말고 그들을 따라가거라! (따옴사도행전 10장 20절)