giải trừ

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [dai˧˨˧.ʈɯ˧˨](표준), [zai˧˨˧.cɯ˧˨](북부)
IPA [jai˧˨˧.ʈɯ˧˨](남부)
  • Như vậy anh em đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va và giải trừ máu vô tội ra khỏi anh em. 너는 이와 같이 여호와께서 보시기에 정직한 일을 행하여 무죄한 자의 피 흘린 죄를 너희 중에서 제할지니라. (따옴신명기 21장 9절)