hành động

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

IPA [ha̤jŋ˨˩ ɗə̰ʔwŋ˨˩](하노이), [han˨˩ ɗəwŋ˨˩˨](호찌민)
  • 베트남 한자 (Từ Ghép : 복합어) : 行動

명사[편집]

  • Hành động ấy không đẹp lòng Chúa, nên Ô-nan cũng phải chết sớm. 이러한 오난의 행동은 여호와께서 보시기에 나쁜 일이었습니다. 그래서 여호와께서는 오난도 죽이셨습니다. (따옴창세기 38장 10절)

동사[편집]

  • Phải hành động đúng theo luật pháp họ dạy và theo các phán quyết họ đưa ra, đừng làm lệch qua bên phải hay bên trái. 곧 그들이 네게 가르치는 율법의 뜻대로, 그들이 네게 말하는 판결대로 행할 것이요 그들이 네게 보이는 판결을 어겨 좌로나 우로나 치우치지 말 것이니라. (따옴신명기 17장 11절)