hứa

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [hɯɤ˦˥](표준, 북부), [ɦɯɤ˦˥](남부)
  1. 약속하다.
  • Ta đã chọn người để truyền dạy con cái và dòng dõi người sau nầy gìn giữ đường lối của Đức Giê-hô-va bằng cách làm điều công chính và ngay thẳng, để Đức Giê-hô-va thực hiện điều Ngài đã hứa với Áp-ra-ham.” 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 공의와 정의를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. (따옴창세기 18장 19절)